1.Novotechnik  Linear position sensor – Cảm biến vị trí tuyến tính :

Cảm biến vị trí  tuyến tính  Novotechnik bao gồm sáu dòng theo cách chúng gắn vào ứng dụng của bạn.

 • Rod type:

Cảm biến vị trí dạng thanh bao gồm một thanh cơ học di chuyển gạt dọc theo rãnh điện trở

Bao gồm các dòng sản phẩm : TE1 Series, LS1 Series, KL Series, T/TS Series, TEX Series, LWH Series, TX2 Series, LWG Series, LWX-001 Series, LWX-002 Series, LWX-003 Series, LWX-004 Series

 • Touchless type:

Cảm biến tuyến tính không tiếp xúc có điểm đánh dấu từ tính được gắn vào thành phần chuyển động của ứng dụng yêu cầu đo vị trí tuyến tính. Tùy thuộc vào việc nó là điểm đánh dấu kiểu nổi hay kiểu trượt, nó được tách biệt về mặt vật lý khỏi cảm biến hoặc lướt dọc theo một rãnh ở bên ngoài của cảm biến vị trí.

Bao gồm các dòng sản phẩm :  TF1 Series, TP1 Series, TFD4000 Series, FTI Series

 • Side Actuated type:

Cảm biến được kích hoạt bên có một miếng trượt được kết nối với triết áp/ con chạy bên trong.

Bao gồm các dòng sản phẩm: TP1 Series, TLH Series

 • Rod with Return Spring type:

Dòng cảm biến vị trí tự trở về 0.

Bao gồm các dòng sản phẩm: TE1 Series with Return Spring, LS1 Series with Return Spring, FTI Series, KL Series with Return Spring, TR/TRS Series with Return Spring, TEX Series with Return Spring

 • In Cylinder type:

Cảm biến vị trí xi lanh được thiết kế để lắp đặt bên trong xi lanh thủy lực hoặc khí nén.

Bao gồm các dòng sản phẩm TM1 Series, TH1 Series

 • Open Systems type:

Hệ thống mở cung cấp giải pháp tối ưu hóa chi phí cho các kỹ sư đang tìm cách tích hợp phần tử điện trở vào thiết kế của họ.

Bao gồm các dòng sản phẩm : LFP Series, PTP Series, PTN Series

Xem catalogue cảm biến vị trí tuyến tính tại đây:

 

2.Novotechnik Rotary/ Angel sensor – Cảm biến góc

Dòng cảm biến góc của Novotechnik được chia thành 6 dòng sản phẩm theo cách làm thế nào để cảm biến gắn vào một ứng dụng

 • Shaft type:

Là dòng cảm biến góc có trục cơ gồm hai loại  cơ bản. 1 là cảm biến hiệu ứng Hall với một nam châm bên trong được gắn vào trục và mạch phát hiện. 2 là dòng cảm biến có con chạy/ triết áp được gắn vào trục và chạy dọc theo rãnh điện trở.

Bao gồm các dòng RSC- 2800 Series, RSB & RMB 3600 Series, RSX-7900 Series, Vert-X 1300 Series, Vert-X 1600 Series, Vert-X 2200 Series, Vert-X 2400 Series, Vert-X 2800 Series, Vert-X 5100 Series …

 • Touchless type:

Dòng cảm biến góc không chạm của Novotechnik gồm 1 nam châm vĩnh cửu được gắn chặt vào một vật thể quay - thường là trục của ứng dụng. Cảm biến không bị hao mòn vì không có kết nối cơ học giữa nó và trục. Cảm biến có kích thước từ 13 đến 90 mm để đáp ứng hầu hết mọi ứng dụng.

Bao gồm các dòng RFD 4000 Series, RFC 4800 Series, RFX 6900 Series, Vert-X 05E Series, Vert-X 13E 5V Series, Vert-X 22E Series, Vert-X 27E Series, Vert-X 31E Series, Vert-X 32E Series, Vert-X 37E Series …

 • Hollow shaft type:

Cảm biến góc trục rỗng Novotechnik cung cấp cấu trúc chất lượng cao, độ chính xác và đa dạng kích thước và cấu hình trục khác nhau.

Bao gồm các dòng GL Series, WAL 200 Series, WAL 300/305 Series, WAL 340 Series

 • Multi-Turn type:

Cảm biến quay nhiều vòng của Novotechnik có sẵn trong 12 dòng khác nhau và khả năng quay lên đến 100 vòng.

Bao gồm các dòng RSM2800 Series, RMB-3600 Series, ML Series, PD2300 Series, GP Series, IGP Series

 • Automotive type:

Cảm biến ô tô đặc biệt của Novotechnik được tìm thấy trong hàng triệu phương tiện. Chúng được sử dụng để đo góc lái, bàn đạp ga, vị trí bướm ga và các ứng dụng quản lý động cơ khác.

Bao gồm các dòng RSA3200 Series, SP2800 Series, SP1600 Series, RSC3200 Series, RSC6600 Series

Xem catalogue cảm biến góc tại đây:

3.Novotechnik  Displays and Signal Conditioners – màn hình hiển thị và bộ điều phối tín hiệu . 

Bộ điều phối tín hiệu – signal conditioner Novotechnik cung cấp điện áp ổn định cao ổn định đến các cảm biến vị trí để giúp đảm bảo truyền tín hiệu chính xác không bị nhiễu trong khoảng cách xa.

Novotechnik Signal Conditioner – Bộ điều phối tín hiệu MUW 200

 • Giao diện kết hợp với dòng cảm biến vị trí tuyến tính  LTH và LWH - Interfaces with Linear Series: TLH and LWH
 • Tín hiệu ngõ ra tiêu chuẩn - Standardized ouput signals:
 • 0 to 10 V
 • ± 10
 • 0 to 20 mA
 • 4 to 20 mA

Novotechnik Signal Conditioner – Bộ điều phối tín hiệu MUP 80

 • Điều phối tín hiệu analog cho cảm biến xoay và tuyến tính biến trở - Analog signal conditioner for potentiometric linear and rotary sensors
 • Đầu vào trở kháng cao – cho chiết áp -High impedance input for potentiometer
 • Phiên bản cơ bản – kèm bộ khuếch đại tín hiệu - Basic version with fixed amplification
 • Ngõ ra thông dụng - Normalized outputs: 0 to 10 V or 4 to 20 mA

Novotechnik Signal Conditioner – Bộ điều phối tín hiệu MUP 100

 • Giao diện kết hơp với cảm biến vị trí góc và chiết áp - Interfaces with Potentiometric and Angular position sensors
 • Tín hiệu ngõ ra tiêu chuẩn - Standardized ouput signals:
 • 0 to 10 V
 • ± 10 V
 • 0 to 20 mA
 • 4 to 20 mA

Novotechnik Signal Conditioner – Bộ điều phối tín hiệu MUP 110/160

 • Giao diện mô dun cho cảm biến vị trí - Interface module for position sensors
 • Có sẵn phiên bản cách diện ( Biến thế DC/ DC ) Available with electrical isolation (DC/DC transformer) as an option
 • Tín hiệu ngõ ra tiêu chuẩn  - Standardized output signals 0 to 10 V 0 tp 20 mA 4 to 20 mA
 • Điểm set-point zero và thang đo có thể điều chỉnh - The zero point and range can be adjusted independently

Novotechnik Signal Conditioner – Bộ điều phối tín hiệu MUP 400

 • Giao diện diều phối tín hiệu có độ chính xác cao với cảm biến vị trí chiết áp - High precision signal conditioner Interfaces with potentiometric position sensors
 • Tự động hiệu chuẩn - Auto-calibration: one button press to set zero and another for span
 • Ngõ ra có thể lựa chọn - User selectable output of either 0 to 10 V or 4 to 20 mA

Novotechnik  Signal Conditioner – Bộ điều phối tín hiệu MUK

 • Cung cấp điện áp ổn định cao cho cảm biến có ngõ ra tiêu chuẩn - Supplies highly stable voltage to sensors Standard outputs: 0 to 10 V, ±10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA
 • Thang đo và điểm đặt zero – có thể điều chỉnh - Adjustable zero point and range
 • Độ tuyến tính vượt trội - Outstanding typ. Linearity: 0.01 % of F.S.
 • Ron bảo vệ - IP66- Sealed housing IP 66

 

Novotechnik Indicator – Bộ hiển thị MAP 4000

 • Bộ hiển hị điều khiển quá trình có thể lập trình kèm bộ chuyển mạch điều khiển - Programmable Process Control Indicator with control switches*
 • Đọc tín hiệu đầu vào - Inputs for: Chiết áp - potentiometers, Dòng điện / điện áp - current / voltage, Cảm biến nhiệt độ- temperature sensors và nhiều dòng khác   -more
 • Độ chính xác - Accuracy of 0.1% + 1 digit
 • Thang đo hiển thị - Display range of -99 999 to 999 999
 • Thông số đo lên đến - Up to 40 meas./sec
 • Ngõ ra – outputs” RS 232 hoặc RS 485
 • Kèm thêm lựa chọn 3 bộ nguồn - Three power supply options

 

Novotechnik Indicator – bộ hiển thị MAP 300/400

 • Hiển thị điều khiển quá trình - kỹ thuật số Process control indicator with digital display
 • Độ chính xác - Precision of 0.01%
 • Thang đo - Scope of measurement range -9999 to +40,000
 • Ngõ ra tiêu chuẩn lên đến 32 phép đo/ giây - Standardized output up to 32 meas/s
 • Kèm tính năng hiệu chuẩn - Tare function
 • Lưu trữ  trị số đỉnh Peak memory

Novotechnik Indicatior – bộ hiển thị SR 245

 • Digital type – Dòng kỹ thuật số
 • Optimized for sensors – Được tối ưu hóa cho cảm biến
 • 4 relay set-point outputs -  4 ngõ ra – điểm đặt rờ le
 • RS232 output – Ngõ ra RS235
 • Voltage or current analog output – Ngõ ra analog dòng diện hoặc điện áp

Novotechnik  Phần mềm EasyAdapt

EasyAdapt là công cụ lập trình cho loạt cảm biến góc quay Vert-X MH-C2 có thể lập trình được. Bộ phần mềm easyadapt bao gồm công cụ kết nối giữa PC và cảm biến MH-C2 cũng như ứng dụng lập trình phần mềm chạy trên Windows ™ XP, Vista hoặc Windows 7.

Các dòng mà người dùng có thể lập trình bao gồm Vert-X Series: 1300, 2200, 3700, 5100, 8800, 13E, 22E, 27E, 31E, 37E và 90E

Xem catalogue màn hình hiển thị và bộ điều phối tại đây: