PIETRO FIORENTINI Dival SQD-6 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/dival-sqd-6/

Dival SQD-6 của Pietro Fiorentini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản.

Pietro Dival SQD-6 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Bộ điều chỉnh áp suất Pietro Dival SQD-6thích hợp để sử dụng cho các chất lỏng khí đã được lọc trước đó, nó chủ yếu được sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10
 • Kích thước DN: 2″đầu vào,  2″đầu ra
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 20
 • Áp suất thiết kế : lên tới 6 bar
 • Mặt bích kết nối: class 150 RF according to ASME B16.5 and PN 16 according to ISO 7005
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 10 ÷ 300 mbar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.2 ÷ 6 bar

Ứng dụng của Pietro Dival SQD-6

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry, người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/divalsqd6_brochure_ENG.pdf

PIETRO FIORENTINI Norval Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/norval/

Norval của Pietro Fiorentini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp thích hợp để sử dụng cho các chất lỏng khí đã được lọc trước đó.

Pietro Norval là bộ điều chỉnh áp suất được sử dụng chủ yếu cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Pietro Norval là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 5
 • Kích thước DN: 1″, 1″ 1/2, 2″, 2″ 1/2, 3″, 4″, 6″, 8″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 10
 • Áp suất thiết kế : lên tới 16 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Mặt bích kết nối: class 150 RF according to ASME B16.5 and PN 16 according to ISO 7005
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 8 ÷ 4400 mbar cho kích thước DN lên tới 4’’, 12 ÷ 1800mbar cho DN 6’’ và 8’’
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.1 ÷ 19 bar cho DN lên tới 3’’, 0.1÷ 8 bar cho DN 4’’, 6’’ và 8’’

Ứng dụng của Pietro Norval

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố, Tái hóa khí- Regasification, Động cơ chạy gasoline - Gas engines
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry, người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/norval_brochure_ENG.pdf