PIETRO FIORENTINI Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-pilot-operated/aperval/

Pietro Aperval là bộ điều áp hoạt động bằng pilot.

Pietro Aperval là bộ điều chỉnh áp suất đặc biệt thích hợp cho mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp, nó có thể được sử dụng với các khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Van điều áp Aperval được phân loại là Thường Mở - Fail Open theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 2.5
 • Kích thước DN: 1″, 2″, 2″ 1/2, 3″, 4″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 5 bar
 • Áp suất thiết kế : lên tới 25 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -10 °C ÷  +60 °C  ( Có thể làm theo yêu cầu)
 • Các kiểu mặt bích: class 150 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 450 mbar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 5 ÷ 9500 mbar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.5 ÷ 25 bar

Ứng dụng của Pietro Staflux mini

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/aperval_brochure_ENG.pdf

PIETRO FIORENTINI Aperval 101Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-pilot-operated/aperval-101/

Pietro Aperval 101 là 1 trong những dòng van điều áp hoạt động bằng pilotcủa Pietro Fiorentini

Pietro Aperval 101 là bộ điều chỉnh áp suất đặc biệt thích hợp cho mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp, Aperval 101có thể được sử dụng với các khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Van điều áp Aperval 101 được phân loại là Thường Mở - Fail Open theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 2.5
 • Kích thước DN: 2″, 3″, 4″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 5
 • Áp suất thiết kế : lên tới 18.9 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -10 °C ÷  +60 °C ( Có thể làm theo yêu cầu)
 • Các kiểu mặt bích: class 125FF, 125 RF and 150 RF theo tiêu chuẩn ASME B16.1, and PN 16 theo tiêu chuẩn ISO 7005-2
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 480 mbar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 20 ÷ 9500 mbar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.5 ÷ 18.9 bar

Ứng dụng của Pietro Aperval 101

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry

Bộ điều áp Aperval 101 được trang bị cùng với pilot dong 300 và HP pilot được liệt kê bên dưới:

 • - Pilot HP 100AP + AR101HPZ control range Wh: 200 to 800 mbar (2,9 ÷ 11,6 Psig) on request
 • - Pilot HP 100APTR + AR101HPZ control range Wh: 800 ÷ 4500 mbar (11,6 ÷ 65,25 Psig) on request
 • - Pilot 301/A + AR100 control range Wh 20 to 100 mbar (0,29 ÷ 1,45 Psig)
 • - Pilot 301/A TR + AR100 control range Wh 100 to 2000 mbar (1,45 ÷ 29 Psig)
 • - Pilot 302/A + AR100 control range Wh 800 ÷ 9500 mbar (11,6 ÷ 137,75 Psig)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/aperval101_brochure_ENG.pdf