Bentone đang dẫn đầu với sự phát triển mới trong kỹ thuật đốt và chúng tôi đang không ngừng làm việc để giảm lượng khí thải CO2. Chúng tôi tập trung vào chất lượng, hiệu suất cao và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, tất cả các đầu đốt của chúng tôi đều được dán nhãn CE và được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 676 và EN 746-2.

Đầu đốt bằng khí gas Bentone bao gồm 10 dòng:

  • Bentone STG- Có nhiều phiên bản lên đến 144 kW cho nhiều loại khí gas khác nhau .
  • Bentone BFG1- là đầu đốt khí gas nhỏ nhất của chúng tôi với nhiều phiên bản khác nhau, có tùy chọn hoạt động 1 hoặc 2 giai đoạn. Công suất: 8,4-107,5 Kw
  • Bentone BG300- Có nhiều phiên bản lên đến 190 kW, hoạt động 1 hoặc 2 giai đoạn hoặc điều biến.
  • Bentone BG400- Có nhiều phiên bản lên đến 318 kW, hoạt động 1 hoặc 2 giai đoạn hoặc điều biến.
  • Bentone BG450- Có nhiều phiên bản lên đến 550 kW, hoạt động 2 giai đoạn hoặc điều biến.
  • Bentone BG550- Có nhiều phiên bản lên đến 628 kW, hoạt động 2 giai đoạn hoặc điều biến. Có thể thu được tất cả các loại khí gas.
  • Bentone BG650- Có nhiều phiên bản lên đến 1125 kW, hoạt động 2 giai đoạn hoặc điều biến. Có thể thu được tất cả các loại khí gas.
  • Bentone BG700- Có nhiều phiên bản lên đến 1650 kW, hoạt động 2 giai đoạn hoặc điều biến. Có thể thu được tất cả các loại khí gas.
  • Bentone BG800- Có nhiều phiên bản lên đến 2400 kW, hoạt động 2 giai đoạn hoặc điều biến. Có thể thu được tất cả các loại khí gas.
  • Bentone BG950- Có nhiều phiên bản lên đến 3200 kW, hoạt động 2 giai đoạn hoặc điều biến. Có thể thu được tất cả các loại khí gas.