ONICON – Air Monitor- Stack Airflow Measurement Thiết bị đo luồng khí trong ống dẫn ONICON – Air Monitor

https://www.airmonitor.com/power/applications/stack-airflow-measurement/

Đối với phép đo lưu lượng khí trong ống dẫn của nồi hơi đốt than, tất cả các thiết bị được quy định tại quyển 40 CFR (Mã điều lệ Liên bang của Mỹ) Phần 75 phải có hệ thống giám sát lưu lượng đáp ứng các yêu cầu giám sát liên tục. Hệ thống giám sát lưu lượng khí CEMS của Air Monitor đáp ứng các yêu cầu bắt buộc của EPA (Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ) có liên quan đến quyển 40 CFR Phần 75 về môi trường. Các ưu điểm chính của hệ thống CEMS của Air Monitor là:

 

Yêu cầu của EPA

 • Địa điểm đo
 • Kiểm tra nhiễu 
 • Lỗi hiệu chuẩn  
 • Độ chính xác tương đối 
 • Độ chệch

Giải pháp của Air Monitor

 • Không cần nền tảng kép  để đo phân tầng đồ thị vận tốc trong ống dẫn
 • AUTO-purge III làm sạch mảnh vụn trong luồng khí chứa nhiều hạt
 • Chức năng AUTO-cal tính toán lỗi hiệu chuẩn
 • Phương pháp lấy trung bình đa điểm của Air Monitor đảm bảo độ chính xác cao khớp với các bài kiểm tra RATA do bên thứ ba thực hiện
 • Air Monitor hỗ trợ thực hiện tiền kiểm RATA (Pre-RATA test)

 

Danh sách sản phẩm Onicon tham khảo:

 • Onicon- Air Monitor  AUTO-purge III
 • Onicon- Air Monitor  AUTO-purge III/CEM
 • Onicon- Air Monitor  CA Station – Combustion Airflow Measurement Station
 • Onicon- Air Monitor  CAMS™ – Combustion Airflow Management System
 • Onicon- Air Monitor  MASS-tron II/CEM
 • Onicon- Air Monitor  CEM Systems
 • Onicon- Air Monitor  IBAM
 • Onicon- Air Monitor  MASS-tron II/CEM
 • Onicon- Air Monitor  STACK-probe
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT and VELTRON DPT-Plus
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II CAMM Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe SS – Stainless Steel Traverse Probe with Transmitter

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: