Bently Nevada 16-Channel Relay Module – Mô-đun chuyển tiếp 16 kênh Bently Nevada

https://www.bakerhughesds.com/download/350033-16-channel-relay-module-data-sheetpdf

Mô-đun chuyển tiếp/ Mô-đun tiếp sức 16 kênh Bently Nevada là mô-đun có chiều cao đầy đủ cung cấp 16 đầu ra relay. Bất kỳ số lượng Mô-đun chuyển tiếp 16 kênh nào cũng có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào ở bên phải của Mô-đun giao diện rack. Mỗi đầu ra của Mô-đun chuyển tiếp 16 kênh Bently Nevada có thể được lập trình độc lập để thực hiện logic bỏ phiếu cần thiết.

Mỗi rơle được sử dụng trên Mô-đun chuyển tiếp 16 kênh Bently Nevada bao gồm "Logic báo động ổ đĩa". Lập trình cho Logic báo động sử dụng logic AND và OR và có thể sử dụng:

 • Đầu vào cảnh báo (Trạng thái cảnh báo và nguy hiểm)
 • Not-OK
 • PPL riêng lẻ từ bất kỳ kênh giám sát nào hoặc bất kỳ kết hợp kênh màn hình nào trong giá đỡ

Người dùng lập trình Ổ đĩa báo động này bằng cách sử dụng Phần mềm cấu hình giá đỡ 3500 để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của ứng dụng

 • Tuân thủ và chứng chỉ - Compliance and Certifications
 • FCC
 • EMC
 • European Community Directive: EMC Directive 2014/30/EU
 • Standards

+ EN 61000-6-2 Immunity for Industrial Environments

+ EN 61000-6-4 Emissions for Industrial Environments

 • Electrical Safety
 • European Community Directive: LV Directive 2014/35/EU
 • Standards: EN 61010-1
 • RoHS - European Community Directive: RoHS Directive 2011/65/EU
 • Maritime
 • ABS - Marine and Offshore Applications
 • DNV GL Rules for Classification – Ships, Offshore Units, and High Speed and Light Craft
 • Chứng chỉ - phê duyệt khu vực nguy hiểm - Hazardous Area Approvals
 • CSA/NRTL/C
 • ATEX/IECEx
 • How to order – ordering information
 • 3500/33-01-CN
 • 3500/33-02-CN
 • 3500/33-03-CN
 • 3500/33-04-CN

 • Spares – phụ tùng

149986-01

Mô-đun Điều khiển rơ le 16 kênh dự phòng

149992-01

Mô-đun Đầu ra chuyển tiếp 16 kênh dự phòng

149992-02

Mô-đun đầu ra Chuyển tiếp Failsafe 16 kênh dự phòng

149992-03

Mô-đun đầu ra Rơ le dòng điện thấp 16 kênh dự phòng

149992-04

 

Mô-đun đầu ra chuyển tiếp Failsafe thấp - Dự phòng 16 kênh dòng

04425545

Dây đeo cổ tay nối đất (sử dụng một lần)

162291

Hướng dẫn sử dụng mô-đun chuyển tiếp 16 kênh (User Guide)

00580453

Đầu nối

Internal Termination

16-position

Green