• Các khớp nối xoay dòng RX của showa giken cung cấp khả năng hoạt động lâu dài mà không gặp sự cố và không bị rò rỉ, dễ bảo trì do sử dụng vòng đệm bằng sứ và vỏ bằng đồng.

• Để đảm bảo bịt kín đáng tin cậy, các bề phớt bằng carbon và sứ được phủ lên một độ phẳng quang học.

• 4 lỗ thông hơi trên vỏ cho phép phát hiện rò rỉ trước khi chất lỏng ăn mòn ổ bi.

※ Sản phẩm có thông số kỹ thuật bằng thép không gỉ có sẵn cho dòng khớp nối quay  RXE và RXH. Các bộ phận của sản phẩm có quy cách inox đều được làm từ thép không gỉ.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Rotary joint – Khớp nối quay Showa Giken dòng RXE

Fluid

Water / Oil

Max. Pressure

8A to 25A 2.25MPa (326 psi)
32A to 40A 1.67MPa (242 psi)
50A to 80A 1.18MPa (171 psi)

Max. Temperature

100 degrees C
(212 degrees F)

Max. Rotation Speed

8A to 25A 3500min-1
32A to 40A 2000min-1
50A to 80A 750min-1

 

Rotary joint – Khớp nối quay Showa Giken dòng RXH

Fluid

Water / Thermal Oil

Max. Pressure

10A to 25A 2.25MPa (326 psi)
32A to 40A 1.67MPa (242 psi)
50A to 80A 1.18MPa (171 psi)

Max. Temperature

150 degrees C
(302 degrees F)

Max. Rotation Speed

10A to 25A 3500min-1
32A to 40A 2000min-1
50A to 80A 750min-1

Rotary joint – Khớp nối quay Showa Giken dòng RXK

Fluid

Water / Oil

Max. Pressure

90A , 100A 0.98MPa (142 psi)

Max. Temperature

100 degrees C
(212 degrees F)

Max. Rotation Speed

90A , 100A 500min-1

 

Các phiên bản của Khớp nối xoaydòng RX :

 •  RXE-1008 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1040 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1140  Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1240 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1640 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1740 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1050 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1650 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1065 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1665 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1080 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection  RXH-1680 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint simplex thread connection
 • RXH-1310 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Pearl Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot
 • RXH-1315 Showa giken Khớp nối xoay Pearl -  Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot
 • RXH-1320 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot
 • RXH-1325 Showa giken Khớp nối xoay Pearl -  Rotary Joint - Simplex thread connection with Spigot
 • RXE-2115 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2120 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2125 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2132 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2140 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2150 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2165 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-2180 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection
 • RXE-3020 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXE-3120 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXE-3220 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXE-3620 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXE-3720 Pearl Rotary Joint - Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXH-3065 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXH-3665 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification 
 • RXH-3080 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification
 • RXH-3680 Showa giken Khớp nối xoay Pearl - Rotary Joint Simplex, Flange connection, Stainless Steel specification