Công tắc mức cánh khuấy dạng xoay dòng tiêu chuẩn

Công tắc mức cánh khuấy dạng xoay đo mức bằng việc tiếp xúc với vật thể đo, phát hiện và truyền tín hiệu đo. Công tắc mức dùng cánh khuấy của Towa seiden đo với độ nhạy cao (cho cả các chất đo có mật độ thấp), và có thể sử dụng ngay cả khi thay thế chất đo trong cùng một bồn chứa.
Với nguyên tắc vận hành đơn giản, có thể xoay trộn , rung lắc trong quá trình đo thì sản phẩm này phù hợp hầu hết cho việc đo mức các chất rắn.

Đặt tính của sản phẩm

  • Lắp đặt và điều khiển dễ dàng
  • Không thể điều chỉnh độ nhạy
  • Nhiệt độ thay đổi không đáng kể sẽ không làm ảnh hưởng hoạt động máy.
  • Phù hợp với đo mức cho những bồn chứa chất dạng hạt.

 

Cảm biến mức cánh khuấy Towa seiden PRL-100 Loại tiêu chuẩn bao gồm:

 

Мã hàng

Loại

Kiểu lắp đặt

Towa seiden PRL-100

Loại tiêu chuẩn

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-100eb

Loại có trục đo linh hoạt chiều dài

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-100ed

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-100f

Loại mặt bích kép

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-101

Loại có ống bảo vệ
(chiều dài yêu cầu - 250-300)

Mặt bích (5K65A)

Loại có ống bảo vệ
(chiều dài yêu cầu - 350-1000)

Towa seiden PRL-170

Loại xoáy vặn vào tiêu chuẩn

Loại vặn xoáy vào (M30 P2)

Towa seiden PRL-200

Loại chịu nhiệt

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-200eb

Loại chịu nhiệt

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-200ed

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-201

Loại chịu nhiệt có ống bảo vệ

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-300

Loại gắn vào đường ống

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-500

Loại làm việc trong CN nặng

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-500n

Heavy duty low cost type

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden PRL-500w

Loại dây

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden DPL-100

Loại điện áp DC24V

Mặt bích (5K65A)