Transmitter Telco Sensor Vietnam, Đại lý Telco Sensor Vietnam - ANS Vietnam

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: LT NG 18 15

Light Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: LR NG 18 15

Light Receiver

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: SMT 6001 SG T3

Photoelectric Sensors

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: SMT 6001 TS J

Compatible Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: SMR 6306 TS J

Compatible Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: PA 12 B 003

Model: LT 110L TS38 15 Photoelectric Amplifier

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: 0440154500

Model: LT 110L TS38 15 ; Compatible Transmitter

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: 0440154500

Model: LT 110L TS38 15 ; Compatible Transmitter

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: