ABOUT BENTONE

https://www.bentone.com/en/

Enertech AB is the holding company of Bentone, CTC, Osby Parca and Turboflame and we started already as a manufacturer of boilers in 1923 in Gothenburg in Sweden.

Bentone was founded in Ljungby in 1954 by Karl-Erick Johansson and already from the start Bentone were focusing on optimizing burners and always perform better than our competitors and our big secret was to use as little fuel as possible and create a very nice oil mist from the nozzle and create a mix of oil and air for a perfect combustion. Bentone was one of the pioneers in early combustion technology and since then we have continuously developed new technology.

Today our burners are sold to more than 90 markets all over the world and 96 % of our volume is exported all over the world.

   GAR- All Bentone gas burners are approved according to the new Gas Appliance Regulation

  ECODESIGN- Detailed information regarding Bentone low NOx burners

  TÜV - Bentone have tested burners for many years together with TÜV in Munich

  QUALITY- Our burners are high-technology equipment

Bentone product ranges:

  • Gas burners
  • Multifuel burners
  • Oil & RME ( Rapeseed oil) burner

 

Bài Tiếng Việt :

  1. GIỚI THIỆU BENTONE

https://www.bentone.com/en/

Enertech AB là công ty mẹ của Bentone, CTC, Osby Parca và Turboflame và chúng tôi bắt đầu với tư cách là nhà sản xuất nồi hơi vào năm 1923 tại Gothenburg, Thụy Điển.

Bentone được thành lập tại Ljungby vào năm 1954 bởi Karl-Erick Johansson và ngay từ đầu Bentone đã tập trung vào việc tối ưu hóa đầu đốt và luôn hoạt động tốt hơn các đối thủ cạnh tranh, bí quyết lớn của chúng tôi là sử dụng ít nhiên liệu nhất có thể, tạo ra một lớp sương mù dầu rất đẹp từ vòi phun, tạo ra hỗn hợp dầu và không khí để đốt cháy hoàn hảo. Bentone là một trong những thương hiệu tiên phong trong công nghệ đốt và chúng tôi vẫn luôn liên tục phát triển những công nghệ mới.

Ngày nay đầu đốt Bentone được bán cho hơn 90 thị trường trên toàn thế giới và 96% sản lượng của chúng tôi được xuất khẩu trên toàn thế giới.

  GAR - Tất cả các đầu đốt bằng khí gas của Bentone đều được phê duyệt theo Quy định về

                                 Thiết bị Khí gas mới

  ECODESIGNThiết kế thân thiện với môi trường với những đầu đốt ít tạo NOx của Bentone

  TÜVBentone đã thử nghiệm đầu đốt trong nhiều năm cùng với TÜV ở Munich

  QUALITY- Đầu đốt của chúng tôi là thiết bị công nghệ cao

 

Các dòng đầu đốt nổi bật của Bentone bao gồm :

  • Đầu đốt khí ga - Gas burners
  • Đầu đốt đa nhiên liệu - Multifuel burners
  • Đầu đốt dầu và dầu hạt cải RME - Oil & RME ( Rapeseed oil) burner