ONICON – Air Monitor- Airflow Measurement after a Regenerative Pre-Heater-  Thiết bị đo luồng khí sau khi gia nhiệt tái sinh

https://www.airmonitor.com/power/applications/fd-fan-inlet-flow-measurement/

Quạt đẩy cưỡng bức (forced draft) được sử dụng để đẩy không khí xung quanh qua các bộ gia nhiệt sơ bộ không khí công nghiệp. Các lò sưởi tái sinh này làm nóng không khí trước để tăng hiệu suất trong hệ thống lò hơi. Là một phần trong quá trình tạo tỷ lệ giữa không khí và nhiên liệu tối ưu trong hệ thống lò hơi, việc đo chính xác luồng không khí được gia nhiệt sơ bộ tái tạo sẽ góp phần hình thành nên hệ thống hiệu quả và thân thiện với môi trường. Một thách thức quan trọng trong ứng dụng này là xử lý nhiều hạt ở phía dưới của luồng không khí tái sinh. Air Monitor cung cấp hệ thống đo lưu lượng khí được trang bị AUTO-purge III tự động ngăn các mảnh vỡ làm tắc nghẽn các trạm đo lưu lượng khí. Hệ thống này được ghép nối với một bộ truyền tín hiệu Air Monitor được lập trình để hoạt động cùng với AUTO-purge III nhằm cho ra kết quả đo lưu lượng khí khối lượng chính xác, liên tục và có thể lặp lại.

ONICON Air flow Monitor product references: Danh sách sản phẩm ONICON tham khảo:

 • Onicon- Air Monitor  AUTO-purge III
 • Onicon- Air Monitor  AUTO-purge III/CEM
 • Onicon- Air Monitor  CA Station – Combustion Airflow Measurement Station
 • Onicon- Air Monitor  CAMS™ – Combustion Airflow Management System
 • Onicon- Air Monitor  MASS-tron II/CEM
 • Onicon- Air Monitor  CEM Systems
 • Onicon- Air Monitor  IBAM
 • Onicon- Air Monitor  MASS-tron II/CEM
 • Onicon- Air Monitor  STACK-probe
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT and VELTRON DPT-Plus
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II CAMM Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe SS – Stainless Steel Traverse Probe with Transmitter