ONICON Air flow Monitor for Building/Space Pressurization Thiết bị giám sát luồng khí ONICON trong điều áp

https://www.airmonitor.com/hvac/applications/building-space-pressurization/

không khí trong nhà, tối đa hóa hiệu quả năng lượng và duy trì sức khỏe và sự thoải mái cho người ở. Việc thiếu kiểm soát điều áp có thể dẫn đến một loạt các vấn đề như sự xâm nhập của hơi ẩm, gió lùa vào mùa đông hoặc mùa hè và cửa khó mở hoặc đóng.

Một số sản phẩm phù hợp cho lĩnh vực này bao gồm:

 

Fan Tracking For Building Pressurization = Theo dõi quạt điều áp

 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo 5 Series Thermal Airflow Measurement System
 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo/FI Thermal Dispersion Fan Inlet Probe Array
 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo/S5-CM Thermal Airflow Measurement Station
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe Pitot Airflow Measurement Traverse Probe
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe/FI Pitot Fan Inlet Airflow Traverse Station
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT 2500-plus Transmitter

Outside Reference Pressure Measurement - Đo áp suất tham chiếu bên ngoài

 • Onicon- Air Monitor  S.O.A.P – Static Outdoor Air Pressure Sensor

Room or Space Pressurization - Điều áp trong phòng

 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT 2500-plus Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-trol/E Thermal Measurement and Control Station
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-trol/F Measurement and Control Station
 • Onicon- Air Monitor  Static Pressure Ports S.A.P. – Static Air Pressure Sensor