1. PIETRO FIORENTINI  Bộ điều áp trung bình và cao / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - HIGH - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/category/solutions/products/high-medium-pressure-gas-regulators/

Đảm bảo dòng khí liên tục ở mức áp suất cần thiết là sứ mệnh của Pietro Fiorentini kể từ ngày đầu tiên. Đó là lý do tại sao Pietro tạo ra một danh mục hoàn chỉnh các bộ điều chỉnh khí áp suất cao và trung bình để đáp ứng mọi yêu cầu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải.

Van điều chỉnh áp suất của Pietro gồm các dòng :

 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator APERFLUX 101
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator APERFLUX 851-
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator ASX 176
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator ASX 176/FO
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator ATF- High -
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator DIVAL 160 AP
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator Dixi AP- High
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator REFLUX 819
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator REFLUX 819/FO
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator STAFLUX 185-
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator STAFLUX 187
 • Pietro Fiorentini Van điều áp/ Bộ điều chỉnh áp suất / Gas regulator STAFLUX MINI

2. Pietro Fiorentini APERFLUX 101- Bộ điều áp trung bình và cao / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - High - medium pressure gas regulators

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/high-medium-pressure-gas-regulators/hm-pilot-operated/aperflux-101/

Bộ điều chỉnh áp suất APERFLUX 101 là bộ điều chỉnh áp suất trung bình và cao.

APERFLUX 101 là bộ điều chỉnh kiểu " fail open – thường mở " và do đó sẽ mở trong trường hợp:

 • vỡ cơ hoành chính
 • không có nguồn cấp dữ liệu trong mạch thí điểm

Các thông số kỹ thuật chính của bộ điều chỉnh này là:

 

 • Áp suất thiết kế : up to 85 bar (1232,8 Psi)
 • Nhiệt độ hoạt động: -20°C + 60 °C (-4 to + 140 °F)
 • Nhiệt độ môi trường: -20°C + 60 °C (-4 to + 140 °F)
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 1,8 to 85 bar (26,1 to 1232,8 Psi)
 • Dải điều áp Wd: 0,8 ÷ 74 bar (11,6 to 1073,3 Psig) (depending on the pilot installed)
 • Chênh áp tối thiểu 1 bar (14,5 Psig). Recommended >2 bar (29 Psig)
 • Cấp độ chính xác AC: up to 1 (depending on the operative conditions)
 • Cấp độ áp suất đóng SG 10 (depending on the operative conditions)

 

Ứng dụng của APERFLUX 101

 • Truyền tải khí áp suất cao - GAS TRANSMISSION HP: Trám máy nén -Compressor stations, Hóa lỏng khí -Gas liquefaction, Lưu trữ & bảo quản khí - Gas storage, City gates
 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: Công nghiệp nặng- Heavy industry, Tái hóa khí- Regasification

 

Thông tin chi tiết :

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/aperflux101_brochure_ENG.pdf

 

APERFLUX 101 có sẵn trong 3 kích cỡ:

 • APERFLUX 101- 50
 • APERFLUX 101-80
 • APERFLUX 101-100

 

Bộ điều chỉnh áp suất APERFLUX 101 sử dụng loại Pilot sau:

 • Pilot 302/A, Pilot 302/D, Pilot 302/CS: setting range Wd: from 0,8 to 9,5 bar; (11,6 to 137,7 psig)
 • Pilot 304/A, Pilot 304/D, Pilot 304/CS: setting range Wd: from 7 to 43 bar; (101,5 to 623,5 psig)
 • Pilot 305/A, Pilot 305/D, Pilot 305/CS: setting range Wd: from 20 to 60 bar; (290 to 870,2 psig)
 • Pilot 307/A, Pilot 307/D, Pilot 307/CS: setting range Wd: from 41 to 74 bar; (594,6 to 1073,3 psig)

Spare part list:

 

Code

Mô tả

Pietro 2701800

SETTING SPRINGS PILOT 302/A

Pietro 2702080

Pietro 2702290

Pietro 2702460

Pietro 2702660

Pietro 2702290

SETTING SPRINGS PILOT 304/A

Pietro 2702460

Pietro 2702660

Pietro 2702820

Pietro 2703045

Pietro 2702820

SETTING SPRINGS PILOT 305/A

Pietro 2703045

Pietro 2703224

Pietro 2703224

SETTING SPRINGS PILOT 307/A

Pietro AR 100

regulation valve equipped with Pilots series 300

 

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: