Tên thiết bị: EN3800 Vibration monitoring- Thiết bị giám sát độ rung đảo EN3800

Mã đặt hàng: EN3800

Nhà sản xuất: Envada UK/China

Đặc tính  

EN3800 là thiết bị giám sát và bảo vệ rung động trực tuyến dành cho máy móc đang quay. Thiết kế của nó là sự tích hợp những công nghệ mới nhất vào một sản phẩm, kết hợp các tính năng tiên tiến tốt nhất của những dụng cụ cơ khí và điện tử hiện có trên thị trường. Hệ thống kết hợp giám sát và bảo vệ chẩn đoán lỗi bộ động cơ và cung cấp các tính năng vượt trội hơn so với các công cụ giám sát rung động trực tuyến truyền thống.

Ứng dụng

EN3800 được thiết kế được áp dụng cho việc giám sát và bảo vệ trực tuyến tất cả các máy móc quay lớn và vừa như tuabin hơi nước, tuabin nước, máy nén, quạt, động cơ và máy bơm nước dùng cho hệ thống tuabin máy phát và giám sát điều khiển tại các nhà máy thủy điện.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Input channel

8-channel, 12-channel and 16-channel, optional

EN3800-01 4-channel

EN3800-02 8-channel

EN3800-03 12-channel

EN3800-04 16-channel

Input signal

Eddy-current sensor, speed sensor, other voltage output sensors

Display mode

Seven modes including as curve, bar graph, digital, waveform, spectrum, orbit and recall display.

Storage medium

64Mb electronic disk and 3.5 inch floppy disk

Record interval time

1~60s

Storage time at 1s record interval

8-channel:>150h, 12-channel:>120h,12

16-channel:>100h

Display resolution rate

10.4”LCD,640´480 pixels

Alarm levels

2 alarm levels – warning and danger

Number of alarm relays

8-channel: 12 independent relay

16-channel:16 independent relays

Number of analog output  (4~20mA)

Channel number+4

Capacity of alarm relay contacts

0.5A/220V, AC

Upper and lower limits of alarms

Set by the user

Upper and lower limits of display

Set by the user

Communication mode

RS232 -MODBUS

Communication protocol

Baud rate: 2400, 4800,9600,19200,38400, optional 8 Data bit, 1 Stop bit

Power supply voltage

220V±10% AC

Adaptive environment temperature

0-40oc

Adaptive environment humidity

< 80%

Power consumption of the whole device

£ 45W

External dimensions

288mm ´ 288mm ´ 285mm

Installation mode

Card type, disk-installed

Hole dimensions

200mm ´ 200mm