Bently Nevada Proximitor Sensor – Cảm biến tiệm cận Bently Nevada

  • Tên thiết bị: Proximity Sensor – Cảm biến tiệm cận Bently Nevada
  • Mã đặt hàng: Model: 330180-X1-CN (MOD: 145004-20)

Agency Approval Option: CN = Approvals country specific (CN Approvals Option Quick Reference Guide and Field Notification Letter are in the download section)

Bently Nevada Proximitor Sensor – Cảm biến tiệm cận Bently Nevada

  • Tên thiết bị: Proximity Sensor – Cảm biến tiệm cận Bently Nevada
  • Mã đặt hàng: Model: 330180-X1-CN (MOD: 145004-20)

Agency Approval Option: CN = Approvals country specific (CN Approvals Option Quick Reference Guide and Field Notification Letter are in the download section)

Cảm biến tiệm cận/ đầu dò tiệm cận 3300 XL 8 mm Bently Nevada bao gồm:

  • Một đầu dò 3300 XL 8 mm,
  • Một cáp mở rộng 3300 XL1,
  • Một cảm biến tiệm cận 3300 XL2.

Cảm biến tiệm cận Bently Nevada cung cấp điện áp đầu ra trực tiếp tỷ lệ với khoảng cách giữa đầu dò và bề mặt dẫn điện có thể quan sát được và có thể đo tĩnh điện (vị trí) và giá trị động (rung động). Ứng dụng chính của cảm biến là các phép đo độ rung và vị trí trên máy mang màng chất lỏng, tham chiếu Keyphasor và các phép đo tốc độ.

Đầu dò tiệm cận 3300 XL 8 mm mang đến hiệu suất tiên tiến nhất trong bộ chuyển đổi tiệm cận dòng điện xoáy. Cảm biến Bently Nevada 3300 XL 8 mm 5m cũng hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn (API) của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ 670 Tiêu chuẩn (4th Edition) cho cấu hình cơ học, phạm vi tuyến tính, độ chính xác và nhiệt độ ổn định. Hệ thống đầu dò tiệm cận Bently Nevada cung cấp mức hiệu suất và hỗ trợ khả năng thay thế hoàn toàn cho đầu dò, cáp kéo dài và cảm biến tiệm cận, không cần thiết phải phù hợp hoặc hiệu chuẩn từng thành phần riêng lẻ.

Mỗi thành phần của cảm biến/ đầu dò 3300 XL 8 mm có khả năng tương thích ngược và có thể hoán đổi cho nhau với các dòng đầu dò không nằm trong dòng XL 3300 series 5 mm và 8 mm

Ordering Information for Proximitor Sensor

3300 XL Proximitor Sensor

330180-AA-BB

A: Total Length and Mounting Option

10

1.0 meter (3.3 feet) system length, panel mount

11

1.0 meter (3.3 feet) system length, DIN mount

12

1.0 meter (3.3 feet) system length,no mounting hardware

50

5.0 meters (16.4 feet) system length, panel mount

51

5.0 meters (16.4 feet) system length, DIN mount

52

5.0 meters (16.4 feet) system length, no mounting hardware

90

9.0 meters (29.5 feet) system length, panel mount

91

9.0 meters (29.5 feet) system length, DIN mount

92

9.0 meters (29.5 feet) system length, no mounting hardware

B: Agency Approval Option

00

Not required

05

CSA, ATEX, IECEx  Approvals

 

Phạm vi nhiệt độ mở rộng

Các ứng dụng đầu dò dải nhiệt độ mở rộng (ETR) và cáp mở rộng ETR có sẵn cho các ứng dụng trong đó đầu dò dẫn hoặc cáp mở rộng có thể vượt quá tiêu chuẩn thông số nhiệt độ 177 ˚C  (350 ˚F). Đầu dò ETR có xếp hạng nhiệt độ mở rộng lên đến 218 ˚C (425 ˚F). Độ chịu nhiệt của cáp mở rộng ETR có thể lên đến 260 ˚C (500 ˚F). Cả đầu dò và cáp ETR đều tương thích với đầu dò nhiệt độ và cáp tiêu chuẩn, ví dụ, bạn có thể sử dụng đầu dò ETR với cáp dài 330130

 

Cảm biến tiệm cận/ đầu dò tiệm cận 3300 XL 8 mm Bently Nevada bao gồm:

  • Một đầu dò 3300 XL 8 mm,
  • Một cáp mở rộng 3300 XL1,
  • Một cảm biến tiệm cận 3300 XL2.

Cảm biến tiệm cận Bently Nevada cung cấp điện áp đầu ra trực tiếp tỷ lệ với khoảng cách giữa đầu dò và bề mặt dẫn điện có thể quan sát được và có thể đo tĩnh điện (vị trí) và giá trị động (rung động). Ứng dụng chính của cảm biến là các phép đo độ rung và vị trí trên máy mang màng chất lỏng, tham chiếu Keyphasor và các phép đo tốc độ.

Đầu dò tiệm cận 3300 XL 8 mm mang đến hiệu suất tiên tiến nhất trong bộ chuyển đổi tiệm cận dòng điện xoáy. Cảm biến Bently Nevada 3300 XL 8 mm 5m cũng hoàn toàn tuân thủ theo tiêu chuẩn (API) của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ 670 Tiêu chuẩn (4th Edition) cho cấu hình cơ học, phạm vi tuyến tính, độ chính xác và nhiệt độ ổn định. Hệ thống đầu dò tiệm cận Bently Nevada cung cấp mức hiệu suất và hỗ trợ khả năng thay thế hoàn toàn cho đầu dò, cáp kéo dài và cảm biến tiệm cận, không cần thiết phải phù hợp hoặc hiệu chuẩn từng thành phần riêng lẻ.

Mỗi thành phần của cảm biến/ đầu dò 3300 XL 8 mm có khả năng tương thích ngược và có thể hoán đổi cho nhau với các dòng đầu dò không nằm trong dòng XL 3300 series 5 mm và 8 mm

Ordering Information for Proximitor Sensor

3300 XL Proximitor Sensor

330180-AA-BB

A: Total Length and Mounting Option

10

1.0 meter (3.3 feet) system length, panel mount

11

1.0 meter (3.3 feet) system length, DIN mount

12

1.0 meter (3.3 feet) system length,no mounting hardware

50

5.0 meters (16.4 feet) system length, panel mount

51

5.0 meters (16.4 feet) system length, DIN mount

52

5.0 meters (16.4 feet) system length, no mounting hardware

90

9.0 meters (29.5 feet) system length, panel mount

91

9.0 meters (29.5 feet) system length, DIN mount

92

9.0 meters (29.5 feet) system length, no mounting hardware

B: Agency Approval Option

00

Not required

05

CSA, ATEX, IECEx  Approvals

Phạm vi nhiệt độ mở rộng

Các ứng dụng đầu dò dải nhiệt độ mở rộng (ETR) và cáp mở rộng ETR có sẵn cho các ứng dụng trong đó đầu dò dẫn hoặc cáp mở rộng có thể vượt quá tiêu chuẩn thông số nhiệt độ 177 ˚C  (350 ˚F). Đầu dò ETR có xếp hạng nhiệt độ mở rộng lên đến 218 ˚C (425 ˚F). Độ chịu nhiệt của cáp mở rộng ETR có thể lên đến 260 ˚C (500 ˚F). Cả đầu dò và cáp ETR đều tương thích với đầu dò nhiệt độ và cáp tiêu chuẩn, ví dụ, bạn có thể sử dụng đầu dò ETR với cáp dài 330130