Bently Nevada 330500 Velomitor Piezo-velocity Sensor Bently Nevada – Cảm biến vận tốc Bently Nevada

Cảm biến vận tốc Piezo Bently Nevada được thiết kế để đo độ rung tuyệt đối của thân, vỏ, hoặc ổ trục, (liên quan đến dung lượng ống), vỏ bọc, hoặc rung động kết cấu. Cảm biến vận tốc Bently Nevada dòng 330500 là một máy đo gia tốc áp điện chuyên dụng kết hợp các thiết bị điện tử tích hợp nhúng trong một thiết kế trạng thái rắn

Cảm biến vận tốc Piezo Bently Nevada dòng 330500 kết hợp các thiết bị điện tử ở trạng thái rắn và không có bộ phận chuyển động, nên nó không bị suy giảm và mài mòn cơ học và có thể được lắp theo chiều dọc, chiều ngang hoặc ở bất kỳ góc định hướng nào khác

Electrical specification

Độ nhạy

3.94mV/mm/s (100 mV/in/s) ±5%.

Tần suất phản hồi

4.5 Hz to 5 kHz (270 cpm to 300 kcpm) ±3.0 dB. 6.0 Hz to 2.5 kHz (360 cpm to 150 kcpm) ±0.9 dB.

Mức nhiệt độ nhạy

-14% to +7.5% typical over the operating temperature range.

Phạm vi vận tốc

1270 mm/s (50 in/s) peak.

Độ nhạy ngang

Less than 5% of sensitivity.

Biên độ tuyến tính

±2% to 152 mm/s (6 in/s) peak.

tần suất cộng hưởng

Greater than 12 kHz.

Điện áp đầu ra

-12 ±3.0 VDC, over temperature referenced to Pin A.

Trở kháng đầu ra

Less than 2400 Ω

Tạp nhiễu dải rộng

0.004 mm/s (160 μin/s) rms, nomina

Điểm tiếp đất

Case isolated

Chiều dài cáp tối đa 

305 metres (1,000 feet) of cable, part number 02173006, with no degradation of signal.