Motor Condition Monitor - MCM   MCM điều khiển các thiết bị được vận hành bằng motor điện, sử dụng hiệu quả motor như  một bộ chuyển đổi tinh vi.
Chỉ cần kết nối với nguồn điện của motor mà không cần phải gắn thêm sensor đặc biệt nào.
Bởi vì MCM được lắp đặt sử dụng lâu dài, nó sẽ hỗ trợ điều chỉnh lỗi động cơ liên tục và không phụ thuộc vào hệ thống thu thập dữ liệu mắc tiền nào.
Artesis  Vietnam . Ans Vietnam
 AMT Toolkit AMT Smart with limited license (50 reports)  AMT Toolkit là hệ thống cầm tay kiểm tra thiết bị được vận hành bởi motor, hỗ trợ xuất report tự động báo cáo tình trạng motor như lỗi hiện có (cơ điện và cơ khí), dự đoán thời gian máy hỏng, đưa ra giải pháp khắc phục.
Thiết bị độc đáo này có khả năng kiểm tra motor 3 pha và máy phát (cũng như các thiết bị điều khiển) cho tất cá các dung lượng điện năng khác nhau để chỉ rõ tình trạng motor hiện tại.
Thời lượng kiểm tra máy khoảng 1 tiếng, cho ra 5-7 bài test trong 1 ngày. Báo cáo sẽ được xuất sau mỗi lần test máy. 
Artesis  Vietnam . Ans Vietnam
AMT Full with unlimited license Artesis  Vietnam . Ans Vietnam
Artesis  Vietnam . Ans Vietnam
Artesis  Vietnam . Ans Vietnam
Artesis  Vietnam . Ans Vietnam
Artesis  Vietnam . Ans Vietnam