Eland Cables Vietnam, Đại lý Eland Cables Vietnam

BÀI GIỚI THIỆU

Được thành lập vào năm 1975, Eland Cables có bề dày lịch sử trong việc cung cấp cáp và phụ kiện cáp trên toàn thế giới.

Chúng tôi đặt chất lượng, nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu của mình.

Chúng tôi tin rằng cáp là nền tảng cho mọi dự án, bằng chuyên môn kỹ thuật và phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm, chúng tôi có thể giúp khách hàng, và thị trường rộng hơn , tạo ra những kết nối cáp mang lại hiệu suất mà họ yêu cầu.

Chính sự hiểu biết về nền công nghiệp của khách hàng, các loại cáp cung cấp cho ngành năng lượng, kiểm soát và truyền dữ liệu giúp chúng tôi trở thành đối tác đáng tin cậy cho các khách hàng quan tâm đến chất lượng trên toàn thế giới.

Chúng tôi đã đầu tư vào một phòng thí nghiệm kiểm tra cáp trị giá hàng triệu bảng Anh để đảm bảo sản phẩm mà họ nhận được hoàn toàn tuân thủ và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của quốc gia, châu Âu và quốc tế.

Các Dòng Cáp của Eland Cables :

 • Cáp bọc thép- Armoured Cable - SWA & AWA
 • Cáp điện Trung thế - Cao thế - medium / High voltage cable
 • Cáp điều khiển – control cable
 • Cáp mạng LAN – LAN cable
 • Cáp hàn – welding cable
 • Dây cáp trong Ô tô – automotive cable
 • Cáp chống cháy- fire performance cable
 • Cáp nối với thiết bị đo – instrumentation cable
 • Dây dẫn nhôm – Aluminium conductors
 • Cáp quang – fiber optic cables
 • Cáp vỏ PUR , PVC, PE – FUR / PVC/ PE Cable
 • Cáp cẩu trục – crane cable
 • Cáp ba lõi – tri-rated cable
 • Cáp cao su linh hoạt – rubber flexible cable
 • Cáp đồng trục – coaxial cable
 • Cáp chịu nhiệt – high temperature cable
 • Cáp cho hệ thống đường hầm, máy khoan,  khai mỏ - Cable Mining, Drilling & Tunnelling Cable
 • Cáp cho giàn khoan và hàng hải - Marine & Offshore Cable
 • Cáp không Halogen – ít khói - LSZH - Low Smoke Zero Halogen Cable
 • Cáp năng lượng mặt trời - Solar Cable
 • Cáp cho hệ thống tàu điện - Railway & Metro Cable – Signalling , Power  , Overhead line, Telecom, Underground, rolling stock
 • Cáp phân phối và hệ thống điện lực - Power Network & Local Distribution Cable
 • Cáp dây nổi -Overhead Line
 • Cáp đấu dây cố định Fixed Wiring Cable
 • Cáp BUS - BUS Cable
 • Cáp điện thoại - Telephone Cable
 • Cáp quân sự / quốc phòng - Defence Cable
 • Cáp cho máy bay - Airfield Cable
 • Cáp công nghiệp - Industrial Cable
 • Cáp tự động chính xác dòng veriflex - Veriflex precision automation cable
 • Cáp cho máy bơm và cáp chìm - Submersible and Pump Cables

https://www.elandcables.com/company/about-us

INTRODUCTION

Founded in 1975, Eland Cables has a rich history in delivering cables and cable accessories worldwide.

We put quality, compliance and a strong customer focus at the heart of operations.

Eland Cables believe that cables are fundamental to every project  - by sharing our technical expertise and creating a highly customer-centric approach to how we operate, we can help our clients, and the wider marketplace, create cable connections that deliver the performance they demand.

It's our understanding of your industry, and the cables that provide the power, control and data transmission, that make us the trusted partner for quality-conscious organizations worldwide.

We've invested in a multi-million pound cable testing laboratory to ensure that we can provide our customers with the peace of mind that their cables are fully compliant and meeting all relevant national, European and international standards.

Eland Cables Products:

 • Armoured Cable - SWA & AWA
 • Fire Performance Cable
 • Cable Mining, Drilling & Tunnelling Cable
 • Medium Voltage Cable
 • Marine & Offshore Cable
 • Tri-Rated Cable
 • Control Cable
 • Instrumentation Cable
 • Rubber Flexible Cable
 • PVC Cable
 • LSZH - Low Smoke Zero Halogen Cable
 • Solar Cable
 • Railway & Metro Cable - Signalling
 • Railway & Metro Cable - Power
 • Railway & Metro Cable - Overhead Line
 • Railway & Metro Cable - Telecom
 • Railway & Metro Cable - Underground
 • Railway & Metro Cable - Rolling Stock
 • Power Network & Local Distribution Cable
 • Overhead Line
 • Fixed Wiring Cable
 • LAN Cable
 • BUS Cable
 • Coaxial Cable
 • Belden & Alternative Cable
 • Telephone Cable
 • Welding Cable
 • High Voltage Cable
 • High Temperature Cable
 • Defence Cable
 • Fiber Optic Cable
 • Airfield Cable
 • Automotive Cable
 • PUR Cable
 • Industrial Cable
 • Veriflex Cable
 • Crane Cable
 • Submersible and Pump Cables
 • PE Cables

 

Catalogue Eland Cables xem tại đây: