Dịch vụ kĩ thuật:

 

Giải pháp tự động hóa công nghiệp:

 

 

Thiết bị đo lường

 

Loại

Phương pháp đo

- Thiết bị đo mức:

Description: cid:image002.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image005.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image006.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image007.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image008.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image009.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image011.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image013.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image015.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image016.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image017.jpg@01D3127C.E8843720

- Sóng siêu âm                  - Độ dẫn điện

- Sóng radar                       - Điện dung

- Áp suất thủy tĩnh             - Độ rung động

                                           - Bức xạ

- Thiết bị đo lưu lượng

Description: cid:image018.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image019.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image020.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image021.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image023.jpg@01D3127C.E8843720

- Đo độ điện từ (Max: DN2400)
- Dạng Coriolis (Max: DN400)

- Dạng Vortex (Max: DN300)

- Đo bằng sóng siêu âm (Max: DN4000)

- Dạng Thermal (Max: DN1500)

- Thiết bị đo áp suất

Description: cid:image025.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image027.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image029.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image030.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image032.jpg@01D3127C.E8843720

 

- Áp suất dòng

- Chênh lệch áp suất

- Thiết bị đo nhiệt độ.

Description: cid:image033.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image034.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image036.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image037.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image038.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image039.jpg@01D3127C.E8843720

- Nhiệt điện trở RTD

- Cặp nhiệt điện TC

- Thiết bị đo và phân tích chất lỏng

Description: cid:image041.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image042.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image044.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image045.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image046.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image048.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image049.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image050.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image052.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image053.jpg@01D3127C.E8843720

- pH                     - Độ đục của nước

- Clorine               - Độ oxy hòa tan

- Độ dẫn điện.

- Thiết bị ghi nhận dữ liệu

Description: cid:image055.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image056.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image057.jpg@01D3127C.E8843720Description: cid:image058.jpg@01D3127C.E8843720

  • 4…20 mA
  • 0…10 V
  • Tín hiệu RTD (đo nhiệt độ)
  • Tín hiệu TC (đo nhiệt độ)
  • Tín hiệu xung