Shavo Norgen Vietnam, Đại lý Shavo Norgen Vietnam

Shavo Norgren (India) Pvt. Ltd.

We have over 50 years of experience in crafting high-quality pneumatic equipment that find use across a range of sectors. Our products are known for their easy-to-installeasy-to-use, and easy-to-maintain nature. And the depth and diversity of our myriad offerings ensures that no matter what our customers’ pneumatic needs are, we have something for everyone.

Shavo Norgren Product ranges :

 • Air Filters: SF10G, SF15G, SF20G, SF60G, SF02, SF15G, SF20G, SF60G, SFO2.
 • Oil Removal Air Filters: SF39, SF10C, SF15C, SF20C, SF60C, SF20V, SF60V, SF39..
 • Pressure Regulators: SRO7, SR10, SR07, SR10, SR15, SR20, SR60, SR02, SR15..
 • Brass Regulators: SR88, SR97
 • Air Filter Regulators: SB07, SB10, SB15, SB20, SB60, SB02, SB70…
 • Oil Mist Lubricators: SL20, SL60C, SL012, SL17, SL70, SL18
 • Micro Mist Lubricators: SL10M, SL15M, SL20M, SL60M, SL17, SL70.
 • Precison Air Filter/ Regulators: 11-4SN, 11-4SNR.
 • Stainless Steel Regulators: SR27, SR37, SR67, SR77, SB27, SB37, SB67, SB77, SF27, SF37, SF67..
 • Drip-leg Drain: S17-016
 • Relief Valve: SV07
 • Pressure Gauge: ODEL SPG.
 • Domestic Meter Regulator: SMR (9501 / 9502 / 9512)

Shavo Norgen Vietnam, Đại lý Shavo Norgen VietnamShavo Norgen Vietnam, Đại lý Shavo Norgen Vietnam

Bài tiếng việt:

Shavo Norgren (Ấn Độ) Pvt. Ltd.

Chúng tôi có hơn 50 năm kinh nghiệm trong việc chế tạo thiết bị khí nén chất lượng cao được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Các sản phẩm của chúng tôi được biết đến với tính chất dễ lắp đặt, dễ sử dụng và dễ bảo trì. Về chiều sâu và sự đa dạng của vô số dịch vụ của chúng tôi đảm bảo rằng bất kể nhu cầu khí nén của khách hàng là gì, chúng tôi đều có giải pháp cho mọi người.

Các dòng sản phẩm về khí nén Shavo Norgren cung cấp bao gồm:

 • Bộ lọc không khí – Air filter: SF10G, SF15G, SF20G, SF60G, SF02, SF15G, SF20G, SF60G, SFO2.
 • Bộ lọc không khí loại bỏ dầu – oil removal air filters: SF39, SF10C, SF15C, SF20C, SF60C, SF20V, SF60V, SF39…
 • Bộ điều chỉnh áp suất – pressure regulators: SRO7, SR10, SR07, SR10, SR15, SR20, SR60, SR02, SR15…
 • Bộ điều chỉnh bằng đồng thau – brass regulators: SR88, SR97
 • Bộ điều chỉnh bộ lọc khí – air filter regulators: SB07, SB10, SB15, SB20, SB60, SB02, SB70…
 • Thiết bị bôi trơn phun mù  – oil mist lubricators : SL20, SL60C, SL012, SL17, SL70, SL18
 • Dụng cụ bôi trơn Micro Mist - lubricators: SL10M, SL15M, SL20M, SL60M, SL17, SL70.
 • Bộ lọc / điều chỉnh không khí chính xác – Precision air filter/ regulators : 11-4SN, 11-4SNR.
 • Bộ điều chỉnh bằng thép không gỉ - stainless steel regulators: SR27, SR37, SR67, SR77, SB27, SB37, SB67, SB77, SF27, SF37, SF67 ..
 • Thiết bị tiêu nước nhỏ giọt - Drip-leg Drain : S17-016
 • Van giảm áp - Relief Valve: SV07
 • Đồng hồ đo áp suất - Pressure Gauge: ODEL SPG.
 • Bộ điều chỉnh mực nước - Domestic Meter Regulator: SMR (9501/9502/9512)

 

Catalogue Shavo Norgen xem tại đây: