blz-15-3-4-01-50-vibrator-unit-invicta-vibrators.png

BLZ/15-3/4/01/50  Vibrator unit Invicta Vibrators, BLZ/15-3/4/01/50  Vibrator unit, Vibrator unit Invicta Vibrators, BLZ/15-3/4/01/50 Invicta Vibrators

VIBRATOR UNIT  BLZ/15-3/4/01/50  400V

Tên thiết bị: Vibrator unit  BLZ Mô tơ rung

Mã đặt hàng: BLZ/15-3/4/01/50

Nhà sản xuất: Invicta Vibrators

BLZ/15-3/4/01/50  Vibrator unit Invicta Vibrators, BLZ/15-3/4/01/50  Vibrator unit, Vibrator unit Invicta Vibrators, BLZ/15-3/4/01/50 Invicta Vibrators

Dòng động cơ BLZ/15-3/4/01/50 Invicta Vibrators được chia thành từng nhóm 2,4,6,8 cực với vận tốc vòng quay lần lượt là 2880/3456 vòng / phút, 1440/1728 vòng / phút, 960/1152 vòng / phút, 720/864 vòng / phút ở 50/60 Hertz.

Đặc tính nổi bật dòng BLZ/15-3/4/01/50:

  • Thích hợp cho môi trường không nguy hiểm và theo tiêu chuẩn ATEX zones 21 & 22 (dust)
  • 3 pha 50 hoặc 60Hz, lên đến 690v
  • Thích hợp cho VSD (biến tần nhiều cấp tốc độ – variable speed drive)
  • IP66
  • Tích hợp công tắt đạp chân cho dòng moto rung gắn đế
  • Dòng BLz được dùng ở nhiệt độ từ -20˚ đến +40˚C
  • Dòng BL được dùng cho ứng dụng ở nhiệt độ thấp và cao hơn
  • Nhiệt điện trở PTC

Các dòng BLz tham khảo:

Product Type Brand
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 03  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 05  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 15  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 20  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 22  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 24  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 25  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 30  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 40  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 2 pole electric Vibrator Motors Blz 45  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 03  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 05  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 15  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 20  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 22  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 24  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 25  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 30  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 40  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 50  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 60  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 4 pole electric Vibrator Motors Blz 75  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 03  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 05  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 15  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 20  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 22  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 24  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 25  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 30  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 40  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 45  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 60  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 61  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 75  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 77  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 78  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 6 pole electric Vibrator Motors Blz 80  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 30  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 40  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 45  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 50  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 60  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 75  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 77  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện
Base Mounted Electric Vibrator Motors, 8 pole electric Vibrator Motors Blz 80  Invicta Motor, Invicta Vibrators Vietnam, động cơ rung kiểu chân đế bằng điện

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7