ft-3208-1111-102x-flow-sensor-onicon.png

FT-3208-1111-102X Flow Sensor Onicon, Onicon Viet Nam, FT-3208-1111-102X Flow Sensor, Flow Sensor Onicon, FT-3208-1111-102X Onicon

Onicon FT-3208-11111-102X Flow Sensor – Cảm biến lưu lượng

https://www.onicon.com/products/f-3000-series-inline-electromagnetic-flow-meter

Mã đặt hàng: FT-3208-1111-102X

Nhà sản xuất: Onicon

Nhà phân phối: ANS Vietnam

FT-3208-1111-102X Flow Sensor  Onicon, Onicon Viet Nam, FT-3208-1111-102X Flow Sensor,  Flow Sensor  Onicon, FT-3208-1111-102X  Onicon

Cảm biến lưu lượng EM In line, thân CS 8,0 inch với lớp lót PTFE, mặt bích 150 # và điện cực 3, 316 SS. Máy phát tiên tiến với (1) AO, (2) DO, không có dấu cộng nối tiếp, vỏ nhôm sơn IP 67 & nguồn đầu vào TBD. Tích phân gắn kết.

Ứng dụng:

Đồng hồ đo lưu lượng dòng điện từ thích hợp sử dụng cho các ứng dụng DW, CHW, CW và HHW.

 

  1. Onicon  FT-3202-11111-102X Flow Sensor – Cảm biến lưu lượng

https://www.onicon.com/products/f-3000-series-inline-electromagnetic-flow-meter

Mã đặt hàng: FT-3202-1111-102X

Nhà sản xuất: Onicon

Nhà phân phối: ANS Vietnam

Cảm biến lưu lượng EM In line, thân CS 2.0 inch với lớp lót PTFE, mặt bích 150 # và điện cực 3, 316 SS. Máy phát tiên tiến với (1) AO, (2) DO, không có dấu cộng nối tiếp, vỏ nhôm sơn IP 67 & nguồn đầu vào TBD. Tích phân gắn kết.

Ứng dụng:

Đồng hồ đo lưu lượng dòng điện từ thích hợp sử dụng cho các ứng dụng DW, CHW, CW và HHW.

  1. Onicon  FT-3215-11111-102X Flow Sensor – Cảm biến lưu lượng

https://www.onicon.com/products/f-3000-series-inline-electromagnetic-flow-meter

Mã đặt hàng: FT-3215-1111-102X

Nhà sản xuất: Onicon

Nhà phân phối: ANS Vietnam

Cảm biến lưu lượng EM In line, thân CS 1,5 inch với lớp lót PTFE, mặt bích 150 # và điện cực 3, 316 SS. Máy phát tiên tiến với (1) AO, (2) DO, không có dấu cộng nối tiếp, vỏ nhôm sơn IP 67 & nguồn đầu vào TBD. Tích phân gắn kết.

Ứng dụng:

Đồng hồ đo lưu lượng dòng điện từ thích hợp sử dụng cho các ứng dụng DW, CHW, CW và HHW.

Manual FT-3200: https://www.onicon.com/wp-content/uploads/0671-17-F-3200-Inline-Magmeter-Manual-for-email-03-18.pdf

Catalog FR-3200: https://www.onicon.com/wp-content/uploads/f-3200-inline-electromagnetic-flow-meter-catalog-sheet-doc-0002595.pdf

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7