mtt-ms3703-a-2a-jp-bo-cach-ly-milivolt-mtt-1.png

MTT MS3703-A-2A/JP Bộ cách ly Milivolt MTT, MTT MS3703-A-2A/JP Bộ cách ly, Bộ cách ly Milivolt MTT, MTT MS3703-A-2A/JP MTT

MTT MS3703-A-2A/JP Bộ cách ly Milivolt MTT, MTT MS3703-A-2A/JP Bộ cách ly, Bộ cách ly Milivolt MTT, MTT MS3703-A-2A/JP MTT

Tên sản phẩm: Bộ cách ly Milivolt plug- in mỏng

Mã đặt hàng: MTT MS3703-A-2A/JP

Nhà sản xuất: MTT

Keyword: MTT MS3703-A-2A/JP, MTT Bộ cách ly Milivolt plug – in mỏng, MTT  Bộ cách ly

https://mtt-ins.co.jp/en/product/type/

MS3703-A-2A/JP MTT Bộ cách ly Milivolt plug – in mỏng là một bộ cách ly millivolt (mV) mỏng, cắm vào chuyển đổi tín hiệu đầu vào mV từ cảm biến hoặc các thiết bị khác thành tín hiệu DC thường được sử dụng và cung cấp tín hiệu đơn hoặc đầu ra kép.

Thông số kỹ thuật MS3703-A-2A/JP MTT:

  • POWER SECTION

Power Requirements

100 to 240V AC: 85 to 264V AC (47 to 63Hz) 24V DC: 24V DC±10% 100 to 240V DC: 85 to 264V DC

Power Sensitivity

Better than ±0.1% of span for each power supply range.

Power Line Fuse 160mA fuse is installed (standard).

Power Consumption

Power 100-240V AC 24V DC 100-240V DC

Single Output 4.0VA max 1.2W max 4.8W max

Dual Output 5.0VA max 1.6W max 6.0W max

  • INPUT SECTION

Input Resistance 1MΩ min. with or without power.

Allowable Input Voltage

30V DC max., continuous.

Range Available

Input Range (DC) -200mV to 200mV

Input Span (DC) 5mV* to 400mV

Input Bias -100 to 100%

Note: For any input range including negative input signals, the input span ranges from *10mV to 400mV. Input Spec Ex. 1: For 50 to 150mV input, the input span is 100mV and the bias +50%.

Input Spec Ex. 2: For -10 to 30mV input, the input span is 40mV and the bias -25%.

  • OUTPUT SECTION

Maximum Output Load Voltage Output (DC)

1V span and up 2mA max. 10mV 10kΩ min. 100mV 100kΩ min.

Current Output (DC) 4-20mA single output 750Ω max. 4-20mA dual output

Output 1: 550Ω max.

Output 2: 350Ω max.

Zero Adjustment

Approx. ±5% of span. (Adjustable by the front-accessible trimmer.)

Span Adjustment

Approx. ±5% of span. (Adjustable by the front-accessible trimmer.)

Ranges Available

Current Signal Voltage Signal

Output Range (DC) 0 to 20mA -10 to 10V

Output Span (DC) 4 to 20mA 10mV to 20V

Output Bias 0 to 100% -100 to 100%

* For current output signals, the accuracy of any current output smaller than 0.1mA is not guaranteed. Output Spec Ex. 1: For 4 to 20mA output, the output span is 16mA and the bias +25%.

Output Spec Ex. 2: For -1 to 4V output, the output span is 5V and the bias -20%.

Catalog: https://mtt.co.jp/wp/wp-content/uploads/SpecSheet_MS3703_Rev28_E.pdf

Xem thêm các sản phẩm khác tại đây

Mr Khang

Email: khang@ansgroup.asia

Số điện thoại: 0909394591

Zalo: 0909394591

Skype: live:.cid.2f401a59511dabc7